JAB af 1946, afd. 2 Strandvejen

JAB af 1946, afd. 2 Strandvejen

Udskiftning af vandinstall. for 18 lejligheder

JAB