Profil

 

 

Tonni Olesen vvs-teknik arbejder primært med projektering og planlægning af mellemstore og større VVS-anlæg/-installationer, og ofte i tæt samarbejde med udførende VVS-installatører. Fra skitse-/forprojekt med tilhørende budget-/overslagspriser, udarbejdelse af færdig VVS-projekt/-tegninger med endelige materiale-/indkøbslister og efter-kalkulationer. Vi er under hele projekteringen bevidste om valg af materialer/føringsveje/metoder og omkostninger, og kan derfor udarbejde VVS-projekter med fokus på brugervenlige løsninger der tjener bygherres interesser bedst både på kort og lang sigt. Vi oplever at mange bygherrer/virksomhedsejere er glade for at få udleveret et sæt VVS-tegninger med tilhørende dokumentations-materiale ved aflevering af anlæg/installationer, og at de med et sæt tegninger m.v. i hånden føler at de har fået meget for deres investering i VVS.
teknik er specialister i udskiftning og renovering af større kedel-/varmeanlæg (industrielle anlæg, boligblokke og offentlige bygninger) uanset om der er tale om olie, N-gas eller fjernvarme, og vi kan udarbejde forslag på løsninger hvor f.eks. solvarme er integreret eller anlæg er forberedt for senere etablering af alternativ, supplerende varme.

Vi er så tæt på de udførendes hverdag at vi kan udarbejde tegninger og dokumentation der er let at forstå og arbejde med for montørerne, og vi har stor erfaring med projekt-opstart/–opfølgning, koordinering med andre fag, vi kan deltage i projekt-/byggemøder og endelig kan vi hjælpe med opstart og indreguleringer af anlæg.

Vi er meget bevidste om, at vores kunder skal opleve at det er en god investering at få deres VVS-projekter udført hos os – så meget at vores medgåede projekteringstimer skal spare udførende for endnu flere byggepladstimer.